close
متخصص ارتودنسی
قانون جامع معلولان و سرهاي بي كلاه
loading...

مجتمع خدمات بهزيستي شهري ايثارسردشت

قانون جامع معلولان و سرهاي بي كلاه اشتغال همچنان عمده ترين مشكل معلولان است قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در حالي پا به نهمين سال تصويب خود مي گذارد كه در طول اين سال ها، از اين نمد براي معلولان كلاهي بافته نشد و قرار است اين قانون پس از كار كارشناسي، يك بار ديگر براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود؛ هرچند ممكن است به مجلس فعلي نرسد. به گزارش ايسنا، در اين موضوع كه اصلاح قوانين، امري راهگشاست، شكي وجود ندارد، اما اختصاص بودجه، اراده مسوولان امر و ضمانت اجرا نيز در جهت حل مشكلات معلولان ضروري…

قانون جامع معلولان و سرهاي بي كلاه

عبدالله ملائی بازدید : 125 شنبه 30 ارديبهشت 1391 نظرات ()

قانون جامع معلولان و سرهاي بي كلاه

اشتغال همچنان عمده ترين مشكل معلولان است

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در حالي پا به نهمين سال تصويب خود مي گذارد كه در طول اين سال ها، از اين نمد براي معلولان كلاهي بافته نشد و قرار است اين قانون پس از كار كارشناسي، يك بار ديگر براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود؛ هرچند ممكن است به مجلس فعلي نرسد.

به گزارش ايسنا، در اين موضوع كه اصلاح قوانين، امري راهگشاست، شكي وجود ندارد، اما اختصاص بودجه، اراده مسوولان امر و ضمانت اجرا نيز در جهت حل مشكلات معلولان ضروري به نظر مي رسد.

 

در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده است که 3 درصد از استخدام های دستگا ههای دولتی به معلولین اختصاص یابد اما بسیاری از ارگان های دولتی خود را مستثنی از اجرای آن می دانند.

اجراي قانون مهم تر از تصويب آن است

محمودنژاد،رئيس هيئت مديره جامعه معلولان ايران،درخصوص ارجاع مجدد اين قانون به مجلس، با بيان اين كه ضمانت اجراي قانون بسيار مهمتر از تصويب آن است،

اظهار كرد: درخصوص معلولان، قانون كم نداريم ، اما آن چه مهم است، ضمانت اجرايي آن است كه از بدو تصویب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تا كنون براي حل مشكلات اين قشر، به آن بي توجهي شد.

اشتغال عمده ترين مشكل معلولان

رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان تصريح كرد: از عمده ترين مشكلات افراد داراي معلوليت اشتغال آنان است، اما به طور مثال يكي از نواقص اين قانون در ماده 7 آن است كه آمده ((اختصاص حداقل سه درصد3%))از مجوزهاي استخدامي )رسمي- پيماني- كارگري( دستگاه هاي دولتي وعمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند به افراد معلول واجد شرايط  كه عبارت «واجد شرايط » به نقطه ضعف اين قانون تبديل شده و باعث شده تا بعضي ارگا نها مثل شركت نفت يا بانك ها خود را مستثني از اجراي آن بدانند.

رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان، اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را نيازمند دو شرط اصلي دانست و خاطرنشان كرد: شرط اول اين است كه بايد حتما در آن اشاره شود هيچ يك از مصوبات مجلس مفادي از اين قانون را نقض نمي كند، مگر اين كه صراحتاً به آن اشاره كند.

محمودنژاد با ذكر مثالي در اين خصوص كه در قانون پيش بيني شده معلولين از پرداخت عوارض و ماليات شهرداري معاف هستند، اظهار كرد: متاسفانه بر اساس ماليات بر ارزش افزوده، شهرداري ها اين قانون را لغو كردند.

در صورتي كه زماني شهرداري ميتواند ماليات برا رزش افزوده آن را حذف كند كه صراحتا مجلس عنوان كند «معلولان نيز مستثني نيستند

وي شرط دوم را اختصاص بودجه به اين قانون دانست وافزود: بايد حتما بودجه لازم براي اجراي اين قانون از طريق هدفمندي يارانه ها و يا ذخيره ارزي، بودجه عمومي كشور و يا از هر طريق ديگري پيش بيني شود.

كميسيون اصل 90 مجلس هيچ گاه از دولت نپرسيد آيا شما قانون معلولان را اجرا مي كنيد يا نه؟

رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان هم چنين با انتقاد از كميسيون اصل 90 مجلس گفت: كميسيون اصل 90 وظيفه نظارت بر اجراي قوانين را دارد، اما هيچ گاه از دولت نپرسيد كه آيا شما اين قانون را اجرا مي كنيد يا نه؟

محمودنژاد افزود: بيش از 2 هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي بخشي از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نياز است؛ در حالي كه هم اكنون اين رقم به بيش از400  ميليارد تومان نمي رسد.

رييس انجمن دفاع ازحقوق معلولان تصريح كرد: با استفاده از نقدهايي كه به اين قانون صورت گرفته و بيش از 10 ماه كار كارشناسي بر روي آن انجام شده، اميدوارم مجلس ديد و نگاه مثبتي به آن داشته باشد.

وي با بيان اين پيشنهاد كه مجلس اين قانون را به صورت لايحه ارايه كند، تاكيد كرد: اگر اين قانون به صورت لايحه ارايه شود، دولت بار مالي آن را مي پذيرد، اما اگر به صورت طرح ارايه شود، مطمئنا ضمنات اجرايي نخواهد داشت وامكان تحقق آن كمترخواهد شد.

حذف روز جهاني معلولان از تقويم،اقدام مناسبي نبود

رئيس هيئت مديره جامعه معلولان ايران با انتقاد از حذف روز جهاني معلولان از تقويم كشور اظهار كرد: حذف اين روز ازتقويم كشور توسط موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كار بسيار اشتباهي بود. مگر مشكلات معلولان اعم از مسكن،اشتغال، باورهاي غلط فرهنگي و ... حل شده است؟ مگر آموزش و پرورش، معلمان معلول را براي تدريس پذيرش مي كند كه ما بگوييم نيازي به روزجهاني معلولان نيست؟

محمودنژاد با بيان اينكه هم اكنون مستمري معلولان ماهانه 40 هزار تومان است، گفت: وقتي معلولين حتي بريس وعصا را با هزينه شخصي خود تهيه مي كنند، وقتي بيش از12 هزار دانشجوي معلول با نگراني از پردا خت شهر يه به سر مي برند، وقتي مناسب سازي معابر و ساختمانها صورت نمي گيرد، من فكر مي كنم حذف روز جهاني معلولان از تقويم كار نامناسبي بود.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي نيز پيش از اين از واکنش رئيس سازمان بهزيستي به اقدام موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در خصوص حذف روز جهاني معلولان از تقويم ملي اشاره کرده و گفته بود: طي نامه از سوي رئيس سازمان بهزيستي، از اين اقدام انتقاد شده است.

كارگا ههايي كه معلولان را به كار مي گيرند آنان را استثمار مي كنند

محمودنژاد با بيان اين كه متاسفانه كارگاه هايي كه معلولان را به كارمي گيرند آنان را استثمار مي كنند، دليل اين مساله را اجرا نشدن صحيح قانون از سوي دولت عنوان كرد.

وي ادامه داد: دولت بايد حق بيمه معلولان را پرداخت كند.  حمايت دولت، معافيت مالياتي و پرداخت حق جبران عدم كارآيي معلولان مي تواند مشوقي باشد براي كارآفرينان تا معلولان را با رغبت بيشتري به خدمت بگيرند.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان برخلاف نامش چندان جامع نيست

به نظر مي رسد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه برخلاف نامش چندان جامع نيست و بسياري از مشكلات اين قشر را در خود جاي نداده است، با اين حال و با توجه به اين كه تا قبل از سال 83 هيچ قانوني درخصوص معلولان وجود نداشت، تصويب اين قانون يك امتياز مثبت براي معلولان تلقي و باعث خوشحالي اين افراد شد تا از اين پس مشكلات اين قشر با استناد به اين قانون رفع شود.

بهزيستي توان كافي براي اجراي قانون  جامع حمايت از حقوق معلولان را ندارد

هم چنين شهرام مبصر، رييس كارگروه تخصصي افراد داراي معلوليت جامعه ايمن شهرداري منطقه 2 تهران نیز در خصوص چالش هاي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در هشتمين سال پس از تصويب آن با بيان اين كه متن اين قانون خيلي قشنگ است، اما يك ارگان نظارتي بالاي سر قضيه نيست، اظهار كرد: نميتوان صرفا بهزيستي را مقصر دانست. سازمان بهزيستي به عنوان متولي معلولان قدرت كافي براي اجراي كامل اين قانون را ندارد.

مدير واحد فرهنگي مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد، ضمن اين كه بازنگري اين قانون را اتفاق خوبي دانست، از دولتمردان و نمايندگان مجلس براي اصلاح مجدد آن تشكر كرد و در عين حال گفت: اين سوال وجود دارد كه چرا در طول اين سال ها نبايد اين قانون نتيجه بگيرد؟

با معلولان بيكار برخورد محترمانه اي صورت نمي گيرد

مبصر،  كه خود يك فرد داراي معلوليت است، با بيان اينكه الزام آور كردن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بايد جدي گرفته شود، گفت: متاسفانه هم اكنون بعضا در سازمان هاي دولتي با لحن محترمانه اي با معلوليني كه براي اشتغال به آن مراكز مراجعه مي كنند برخورد نمي شود و بعضا مي گويند شما توانايي انجام كار نداريد، يا اينكه غير معلولان بيكار هستند، شما براي كار مراجعه كرده ايد؟

وي ضمن اشاره به شعار امسال به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني » پيشنهاد كرد: سازمان هاي متولي امر معلولان به خصوص سازمان هاي بهزيستي، وزارت رفاه، شهرداري ها و ... مي توانند تسهيلاتي را براي ارايه محصولات توليد شده توسط افراد داراي معلوليت مثل صنايع دستي كه مي تواند حداقل در تهران به اشتغال بيش از1500  نفر از معلولان بينجامد، فراهم كنند.

كارفرمايان ، حاضر به ريسك استخدام معلولان نيستند

لازم به ذكر است كه هم چنين عليرغم اين مساله كه سازمان بهزيستي موظف است در صورت استخدام افراد داراي معلوليت، به كارفرمايان آنها امتيازاتي از قبيل وام و يا پرداخت حق كارفرما بدهد، بعضا كارفرماها به دليل عدم فرهنگسازي مطلوب، حاضر به ريسك استخدام اين افراد نيستند و بالطبع توانمند يهاي افراد داراي معلوليت ناشناخته باقي مي ماند.

همچنين اين كاستي وجود دارد كه به سازمان بهزيستي به عنوان متولي معلولان اختيار کامل داده نشده تا بتواند ازحقوق اين افراد دفاع و از دستگاهي به دليل عدم رعايت مفاد قانون شکايت کند.

بنابراين گزارش، ضرورت اصلاح قانون جامع حمايت ازحقوق معلولان در نهمين سال تصويب آن اين اميدواري را ايجاد مي كند تا اين بار مجلس شوراي اسلامي به نواقص اين قانون از قبيل ابهام، تبصره هاي بازدارنده، اختصاص بودجه مستقل و ... توجه كافي را مبذول بدارد.

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
مجتمع خدمات بهزيستی غير دولتی ايثار شهرستان سردشت از توابع استان آذربايجان غربی به مديريت عبدالرحمن ملائی در سال ۱۳۸۹با اخذ مجوز رسمی (موافقت اصولی و پروانه فعاليت) از اداره كل بهزيستی استان آذربايجان غربی تأسيس و شروع به كارنمود. و دارای مدرك كارشناسی مديريت دولتی می باشد،مجتمع دارای 4 پرسنل شامل 2 پرسنل مؤنث و۲ پرسنل مذكرمی باشد.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 75
 • کل نظرات : 12
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 12
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 80
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 91
 • بازدید ماه : 144
 • بازدید سال : 1,114
 • بازدید کلی : 11,465
 • کدهای اختصاصی
  تماس با ما